Reglugerð fyrir Upplýsinganefnd KLÍ

1. grein

Upplýsinganefnd skal skipuð minnst þrem mönnum til­nefndum af KLÍ og skal formaður nefndarinnar skipaður sér­stak­lega.

 

2. grein

Upplýsinganefnd, í samstarfi við starfsmann KLÍ,  skal í samræmi við gildandi reglur sjá um og/eða hafa eftirlit með:

  • liða- og félagaskiptum
  • staðfestingu leikheimilda
  • skráningu skors
  • útgáfu allsherjarmeðaltals
  • skráningu meta
  • útgáfu metaskrár
  • útgáfu staðfests ársmeðaltals til félaganna (vegna fjölda fulltrúa á þing KLÍ).

 

3. grein

Upplýsinganefnd veitir stjórn og nefndum upplýsingar um  þau atriði sem getið er um í 2 gr.

en frumgögn skulu varðveitt hjá KLÍ.

 

4. grein

Í lok hvers keppnistímabils skal upplýsinganefnd sjá um að fyrir liggi niðurstöður allra móta

á vegum KLÍ, síðasta allsherjarmeðaltal og yfirlit yfir öll viðurkennd met.

 

5. grein

Upplýsinganefnd skal halda fundagerðir og skrá þar ákvarðanir sínar.

 

Breytt á formannafundi KLÍ 29. apríl 2010

Breytt á formannafundi þann 28.12.2016