Reglugerð KLÍ um keilumót

1. grein

Öll keppni í viðurkenndum keilu­mótum skal fara fram samkvæmt lögum og reglu­gerðum ÍSÍ og Keilu­sam­bands Ís­lands (KLÍ) og leik­reglum sem samþykktar hafa verið af KLÍ. Samþykktir Al­þjóða­keilu­sam­bandsins (FIQ/WTBA) eru bindandi fyrir KLÍ.

Mótum skal skipt í þrjá hópa.

A-mót:  Mót á vegum KLÍ og önnur mót sem til þess hafa hlotið samþykki KLÍ.

B-mót:  Önnur viðurkennd mót sem eiga að fara inn í allsherjarmeðaltal.

C-mót:  Mót sem fara ekki inn í allsherjarmeðaltal.

Keilufélögin geta sótt um að mót á þeirra vegum verði A-mót, t.d.  héraðsmót. A-mót þarf að auglýsa með a.m.k. mánaðar fyrirvara og reglurnar um mótið skulu liggja fyrir er umsókn er send inn. A- og B-mót skal einungis leika í keilusal sem KLÍ hefur viðurkennt.

2. grein

Leik­ár telst frá 1. júní til 31. maí.

3. grein

Í öllum mótum sem reiknast eiga inn í allsherjar­meðal­tal skal dómari viðurkenndur af KLÍ

vera við­staddur (sjá Reglu­gerð fyrir dómara). Einungis met sett í slíkum mótum eða met sett í viðurkenndum mótum erlendis verða viðurkennd sem Ís­lands­met (sjá Reglu­gerð um skráningu skors).

4. grein

Í einstaklings-, para- og tvímenningskeppni geta allir innlendir sem erlendir félagsbundnir keilarar verið þátttakendur. Erlendir ríkisborgarar þurfa að hafa verið búsettir á landinu s.l. 12 mánuði fyrir mót. Einungis íslenskir ríkisborgarar geta leikið fyrir hönd þjóðar.

5. grein

Ef lið eða félag notar leikmann sem er í banni eða hefur ekki leikheimild með félagi og/eða liði, skal umræddur leikur/viðureign dæmd því félagi/liði töpuð. Stjórn KLÍ getur afturkallað keppnisheimild einstaklings/liðs/félags vegna vangoldinna skulda við KLÍ.

6. grein: Erlendir leik­menn

Erlendur ríkis­borgari getur gerst leik­maður með íslensku keilu­liði. Keppnis­réttur er háður því að framkvæmda­stjórn ÍSÍ geri ekki athuga­semdir við um­sóknina og að önnur skilyrði félagsskiptareglna hafi verið uppfyllt. Ekki er heimilt að hafa fleiri en einn erlendan leik­mann frá landi utan evrópska efnahagssvæðisins skráðan í hverju liði. Um félaga- og liða­skipti erlendra leik­manna, sem leikið hafa með íslensku liði, gilda reglur KLÍ.

7. grein: Dóm­stóll

Dómstóll ÍSÍ fjallar um kærumál.

8. grein: Aga­nefnd

Aga­nefnd skal fjalla um brot leik­manna, forystu­manna og aðstoðar­manna á leiks­tað,

í A- og B-mótum, sem fram koma á dómara­skýrslu. Aga­nefnd kveður upp úr­skurð innan

14 sólar­hringa frá því kæra berst henni (sjá Reglu­gerð fyrir aga­nefnd).

9. grein: Tækni­nefnd

Um að­stæður á keppnis­stað (t.d. ástand brauta), kúlur og hjálpar­tæki leik­manna gilda reglur FIQ/WTBA. Tækni­nefnd skal vera um­sagnar­aðili þegar um kærur vegna að­stæðna á keppnis­stað er að ræða (sjá Reglu­gerð fyrir tækni­nefnd).

10. grein: Þátt­töku­gjöld – skráningarfrestur

Þegar leik­menn skrá sig í mót skuld­binda þeir sig um leið til að greiða þátt­töku­gjald, nema þeir af­skrái sig áður en skráningar­frestur rennur út. Leik­maður sem hefur skráð sig í mót fær ekki að taka þátt í öðrum mótum KLÍ fyrr en hann hefur greitt þátt­töku­gjaldið. Undan­þágu skal veita leik­manni sem sendir móta­nefnd skrif­lega út­skýringu á því hvers vegna hætt var við þátttöku, og þá aðeins ef móta­nefnd telur ástæðuna full­nægjandi. Óheimilt er að skrá keppendur eftir að auglýstum skráningafresti lýkur.

11. grein: Flokka­mót

Í mótum þar sem kepp­endum er skipt í flokka miðað við getu skal enginn keppa í lægsta flokki nema hann hafi til þess skráð meðal­tal. Byrjendum sem ekki hafa áður eignast skráð meðal­tal má þó raða í neðsta flokk fram að út­gáfu næsta allsherjar­meðal­tals. Þeir sem taka þátt í forgjafarmóti og hafa ekki skráð meðaltal skulu nota 120 stig við útreikning á forgjöf.

12. grein: Reykingar

Í mótum (sem KLÍ heldur eða viðurkennir) er öll notkun tóbaks bönnuð (það innifelur reykingar og notkun rafretta). Bannið hefst við upphitun. Þegar unglingar eru að æfa eða keppa í keilusal skal gilda reykingabann áhorfenda (samanber reglur ÍSÍ). Áhorfendum skal jafnframt óheimil önnur tóbaksnotkun og notkun rafretta.

Viðurlög til viðbótar viðurlögum sem um getur í reglugerð KLÍ fyrir Aganefnd, vegna reykninga, annarrar tóbaksnotkunar eða notkunar rafrettu í móti, er að viðkomandi fær núll í viðkomandi leik þegar brotið fer fram eða núll í næsta leik á eftir ef brotið á sér stað í upphitun eða á milli leikja í leikjaröð,

13. grein: Feil­varsla

Móts­haldari getur, í sam­ráði við stjórn KLÍ, ákvarðað aðra framkvæmd á feil­vörslu og skipun refsi­línu­dómara, en um er getið í reglu 4.20 í almennum keppnis­reglum KLÍ.

14. grein: Brautarmeðhöndlun

Í A-mótum skal dregið og olíuborið eftir hverja 24 leiki á brautarpari.  Brautarendar skulu þrifnir eftir hverja 48 leiki.

15. grein: Bráðabani

Þegar leikinn er bráðabani til að skera úr um úrslit í liðakeppni er ekki heimilt að skipta inn leikmanni.

16. grein: Tímamörk

Til þess að halda réttum hraða í spilamennskunni verða leikmenn að mæta leik­manninum

sem þeir leika á eftir þegar hann/hún kemur niður af stikbrautinni. Þeir skulu vera við „kúlurekkann“ innan 5 sekúnda frá því að undanfarandi keilari er kominn af stikbrautinni. Leikmenn eiga ekki að bíða eftir meira en 2 leikmönnum áður en þeir kasta (einum til hvorrar hliðar). Leikmaður skal hefja atrennu innan 30 sekúnda frá því hann stígur upp á stikbrautina og koma niður af stikbrautinni innan 10 sekúnda frá því að kúlan snertir keilurnar.

17. grein

Þjálfurum, liðsstjórum eða aðstoðarmönnum er ekki heimilt að fara fram fyrir skorborð nema með leyfi dómara.

18. grein: Búningar

Allir leikmenn liðs skulu vera í eins keppnistreyjum af sama lit og sömu gerð. Karlar skulu vera í síðbuxum af sama lit og sömu gerð, en konur mega vera í síðbuxum, pilsum eða stuttbuxnadressi af sama lit og sömu gerð.

Dómari skal veita hverjum þeim leikmanni áminningu sem ekki fylgir þessu ákvæði.

Í A-mótum, sem og öllum mótum sem sjónvarpað er frá, er óheimilt að leika í gallabuxum.

Sé einhver þannig klæddur að ósæmilegt megi teljast, getur mótstjóri/dómari bannað honum

að keppa, nema ráðin sé bót á því.

19. grein: Fjarveruskor

Seinir leikmenn fá 0 í hvern þann ramma sem þeir missa af. Leikmaður sem yfirgefur leik fær 0 fyrir þá ramma sem hann lýkur ekki. Leikirnir skulu ekki reiknast inn í meðaltal.

Ekkert fjarveruskor er veitt í einstaklings-, para-, tvímennings- og þrímenningskeppnum.

20. grein

Notkun farsíma í og við leikmannasvæði á meðan keppni stendur er óheimil.

21. grein: Frestanir

Ef lið fær frestun, þá má það aðeins nota þá leikmenn sem löglegir voru með liðinu, þegar upphaflegi leiktíminn stóð yfir.

22. grein

Þegar leiknir eru fleiri en 3 leikir í leikjaröð skal skipt um brautarpar eftir hverja 2 leiki eða örar, nema reglur móts kveði á um annað.

Þegar keppendur eru aðeins að spila á tveim settum, en þurfa að spila 6 leiki, þá eiga þeir að spila 3+3 leiki á settunum tveimur til að það komi sem jafnast niður á keppendurna.

23. grein: Upphitun

Upphitun í keilumótum skal vera eftirfarandi að lágmarki:

2-4 keppendur á setti                         – 5 mínútur

5 og fleiri keppendur á setti               – 10 mínútur að lágmarki

Mótsstjóra er heimilt að lengja upphitun.

24. grein

Ef fresta þarf leik skal hefja hann aftur frá þeim stað í leiknum, sem hann var þegar fresta þurfti.

Breytt á formannafundi 11. apríl 2012

Breytt á formannafundi 01. September 2015

Breytt á formannafundi þann 28.12.2016