Reglugerð KLÍ um Íslandsmót liða

1. grein

Ís­lands­mót liða skal haldið ár­lega í karla- og kvenna­flokki.

 

2. grein

Rétt til þátttöku hafa öll félög sem starfa innan vébanda KLÍ. Félög skulu tilkynna þátttöku liða í Íslandsmótið eigi síðar en 15. maí fyrir eldri lið og 31. júlí fyrir ný lið á þar til gerðum eyðublöðum (Þátttökutilkynning), og eru þau jafnframt ábyrg fyrir greiðslu þátttökugjalds.

 

3. grein: Deilda­keppni karla

a)      Niður­röðun í deildir

Leikið skal heima og heiman í 10 liða deildum eða eins og þátttaka leyfir, þó með undantekningum sem getið er hér að neðan.

Allar deildir skulu spilaðar í 3 manna liðum og skal leikið þannig að gestalið stillir fyrst upp sínu liði og heimalið stillir síðan upp sínu liði.  Skal gestaliðið svo hliðrast til milli leikja þannig að í fyrsta leik eru leikmenn í röð A-B-C, í öðrum leik eru leikmenn í röð C-A-B og í þriðja leik eru leikmenn í röð B-C-A.

 

Leikin skal tvöföld umferð. Efsta liðið verður deildarmeistari 1. deildar, en tvö neðstu liðin falla í 2. deild.

Tvö neðstu lið í hverri deild falla í næstu deild fyrir neðan (undan­tekning: neðsta deild) og þeirra sæti taka tvö efstu liðin úr þeirri deild.

Ef 4 lið eða færri eru eftir í neðstu deild skal hún sameinuð næstu deild fyrir ofan og spilast á eftir­farandi hátt:

       i)       5–12 lið, einn riðill

      ii)     13–14 lið, tveir riðlar

Raðað skal í riðla þannig að þeir verði sem jafnastir að styrk­leika miðað við árangur síðasta árs. Tvö efstu liðin úr hverjum riðli komast í úr­slita­keppni þar sem leikin skal tvöföld um­ferð, heima og heiman, með sömu stiga­gjöf og í for­keppninni.

Í deild með 6 eða færri liðum skal leika 4 um­ferðir, í deild með 7–8 liðum skal leika 3 umferðir og í deild með 9-14 liðum eða riðlaskiptri deild skal leika tvöfalda um­ferð.

Ef liðum fjölgar svo að neðsta deild fer yfir 14 liða há­mark skal stofna nýja deild. Ný deild skal skipuð þeim liðum sem bættust við frá fyrra keppnis­tíma­bili og þeim sem voru í 11. sæti eins riðils deildar eða 11.–14. sæti tveggja riðla deildar

 

Ef fjölgun liða veldur því að ný deild er stofnuð og færri en 10 lið voru í neðstu deild keppnis­tíma­bilið á undan skal hlutkesti ráða hvaða ný lið taka sæti í efri deild.

b)      Lið dregur sig úr keppni  –  Umspil

Dragi lið úr efri deild sig úr keppni áður en mót hefst eða taki ekki sæti sem það á rétt til, skal efna til auka­keppni – umspils. Í umspili taka þátt þau lið sem enduðu í næst neðsta sæti efri deildar og í 3. sæti í neðri deild.

Ef tvö sæti losna í efri deild færast bæði liðin upp í efri deild. Ef þrjú sæti losna í efri deild keppir liðið sem var í neðsta sæti í efri deild við liðið sem var í 4. sæti í neðri deild.

Ef fjögur sæti losna í efri deild fara bæði liðin, liðið í neðsta sæti og liðið í 4. sæti neðri deildar, upp í efri deild.

Umspil skal spilað fyrir 1. júní.

Sömu reglur gilda um sæti sem óhjákvæmi­lega losnar í næstu deild uns komið er niður í neðstu deild.

Ef fjölda liða í neðstu deild fækkar með þessu í 4 lið eða færri skal hún sameinuð næstu deild fyrir ofan. Ef fjölda liða í 3. deild og neðri deildum fækkar með þessu í 19 lið eða færri skulu deildirnar sameinaðar.

c)      Sigur­vegari 1. deildar karla hlýtur titilinn „Deildar­meistari liða í 1. deild karla“.

Sigur­vegararar í neðri deildum karla hljóta titilinn „Íslands­meistari viðkomandi deildar karla“.

 

4. grein: Úr­slita­keppni 1. deildar karla

Fjögur efstu liðin eftir deildarkeppnina komast í úrslitakeppni þar sem spilað er skv. útsláttarfyrirkomulagi, þ.e. lið 1 keppir við lið 4 og lið 2 keppir við lið 3.  Leiknar skulu tvær viðureignir, heima og heiman, og fær hærra liðið heimaleik fyrst.  Ráðast úrslit af stigum liðanna eftir þessar 2 viðureignir, ef lið eru jöfn skal pinnafall ráða.  Sigurvegarar úr þessum tveim viðureignum skulu leika þrjár viðureignir heima og heiman. Liðið sem varð hærra í deildarkeppninni skal eiga heimaleik fyrst og svo til skiptis.  Það liðið sem hlýtur fleiri stig úr þessum þremur viðureignum hlýtur titilinn „Íslandsmeistarar liða í karlaflokki“. Ef lið verða jöfn að stigum skal hærra pinnafall í fyrrgreindum þrem viðureignum ráða.

 

5. grein: Deilda­keppni kvenna

Allar deildir skulu spilaðar í 3 manna liðum og skal leikið þannig að gestalið stillir fyrst upp sínu liði og heimalið stillir síðan upp sínu liði.  Skal gestaliðið svo hliðrast til milli leikja þannig að í fyrsta leik eru leikmenn í röð A-B-C, í öðrum leik eru leikmenn í röð C-A-B og í þriðja leik eru leikmenn í röð B-C-A.

 

a)      Niður­röðun í deildir

         Leikið skal heima og heiman í 6 liða deildum eða eins og þátttaka leyfir.

Leikin skal fjórföld umferð.

        

Neðsta lið í hverri deild fellur í næstu deild fyrir neðan (undantekning: neðsta deild) og sætið tekur efsta lið úr neðri deild. Síðan skal liðið í næst neðsta sæti og liðið sem endaði í öðru sæti í neðri deild leika tvo leiki, hema og heiman, um sæti í efri deild.

        

Séu 4 lið eða færri í neðstu deild skal hún sameinuð deildinni fyrir ofan. Í deild með 7 – 8 liðum skal leika þrefalda umferð og í deild með 9 – 10 liðum skal leika tvöfalda umferð.

 

Ef fjölgun liða veldur því að ný deild er stofnuð og færri en 10 lið voru í neðstu deild keppnis­tíma­bilið á undan skulu lið í sætum 7 og neðar frá því árið áður spila í neðstu deild.

 

b)      Lið dregur sig úr keppn – umspili

Dragi lið úr efri deild sig úr keppni áður en mót hefst eða taki ekki sæti sem það á rétt til, tekur liðið sem tapaði leiknum um ( næst neðsta/næst efsta ) sætið í deildinni.

Ef tvö sæti losna í efri deild færist einnig liðið sem var í þriðjasæti neðri deildar upp í efri deild.

Ef þrjú sæti losna í efri deild færist einnig liðið sem var í fjórða sæti neðri deildar upp í efri deild.

Ef fjögur sæti losna í efri deild færist einnig liðið sem var í fimmta sæti neðri deildar upp í efri deild.

Sömu reglur gilda um sæti sem óhjákvæmilega losnar í næstu deild uns komið er í neðstu deild.

c)      Sigurvegari í 1. deild kvenna hlýtur titilinn „Deildameistari liða í 1. deild kvenna“. Sigurvegarar í neðri deildum kvenna hljóta titilinn „Íslandsmeistari viðkomandi deildar kvenna“.

 

6. grein: Úrslitakeppni 1. deildar kvenna

Tvö efstu lið 1. deildar kvenna skulu leika þrjár viðureignir heima og heiman. Liðið sem varð hærra í deildarkeppninni skal eiga heimaleik fyrst og svo til skiptis. Það liðið sem hlýtur fleiri stig úr þessum þremur viðureignum hlýtur titilinn „Íslandsmeistarar liða í kvennaflokki“. Ef lið verða jöfn að stigum skal hærra pinnafall í fyrrgreindum þrem viðureignum ráða.

 

7. grein: Stiga­gjöf

Hver viðureign skal vera þrír leikir. Fyrir hærra samanlagt skor liðsmanna í hverjum leik fyrir sig fær lið eitt stig og fyrir hærra heildarskor eftir leikina þrjá fær lið tvö stig.

Fyrir jafntefli í einum leik eða jafnt heildarskor fær hvort lið eitt stig.

Veitt eru aukastig þannig að einnig er innbyrðiskeppni leikmanna er leika í sömu röð,

þannig að leikmaður sem er með hærra skor fær 1 stig fyrir unninn leik.

Stigin færast á hvern leikmann fyrir sig og getur hver leikmaður fengið þrjú stig úr hverri viðureign.  Ef skorið er jafnt hjá leikmönnum er veitt hálft stig til hvors um sig. Samtals eru því um 14 stig að ræða fyrir hverja viðureign liða.

Staðan í deildinni raðast eftir stigum.

 • Ef tvö eða fleiri lið eru jöfn að stigum gilda stig úr innbyrðis viðureignum.
 • Ef tvö eða fleiri lið eru enn jöfn gildir heildarskor úr innbyrðis viðureignum.
 • Ef tvö eða fleiri lið eru enn jöfn gildir hlutkesti.

 

8. grein: Leik­skýrslur

Fyrir hverja viður­eign skulu fyrir­liðar eða stað­genglar þeirra skrifa á leik­skýrslu nöfn þeirra leik­manna sem eiga að vera í keppnis­liði liðsins í viður­eigninni (mest 7 menn, minnst 3) og nafn aðstoðar­manns liðsins, ef einhver er. Eftir að viður­eign er hafin má engar breytingar gera á keppnis­liðinu. Ef leikmaður spilar án þess að vera á leikskýrslu í upphafi leiks telst hann ólögmætur leikmaður og verður skor hans gert ógilt.

Í lok viður­eignar skal fyrir­liði liðsins eða stað­gengill hans fylla út skýrsluna með skort­ölum allra leik­manna í liðinu, undir­rita hana og fá stað­festingu fyrir­liða hins liðsins eða stað­gengils hans um að skýrslan sé rétt fyllt út. Ef ekki er skrifaður fjöldi fella eða fjöldi stjarna í leik á leikskýrslu skal hann ekki skráður hjá liðinu, nema fram komi óyggjandi sannanir um fjölda fella og/eða stjarna, t.d. útprentun tölvuskors eða handskrifuð skorblöð. Mótanefnd skal skera úr um lögmæti framlagðra gagna. Greiða þarf sektargreiðslu kr. 2.500 óski lið eftir leiðréttingu á leikskýrslu og skal gjaldkeri KLÍ eða staðgengill hans staðfesta að greiðslan hafi verið innt af hendi áður en mótanefnd tekur málið fyrir. Kærufrestur er 72 klst frá því að úrslit úr viðkomandi viðureign eru birt og skal mótanefnd tilkynna úrskurð sinn innan 14 daga frá því að greiðsla barst.

Ef lið fyllir ekki út skor­reiti eða sam­tals­reiti leik­skýrslunnar er aga­nefnd KLÍ heimilt að refsa liðinu með fjár­sekt. Eftir viður­eign skal af­henda dómara skýrsluna og skor­blöð.

Ef um innbyrðisstigagjöf er að ræða þá gildir eftirfarandi:

Uppröðun leikmanna skal koma fram á leikskýrslu og skal “gestalið” gefa upp sína uppröðun fyrst og óheimilt er að breyta henni, hún skal staðfest af mótherja.  Þurfi að breyta röð áður en mótherji kvittar á leikskýrslu skal gerð ný leikskýrsla.  

 

9. grein: Lið sem mætir ekki til keppni

Ef löglega skipað lið er ekki mætt til keppni við lok upphitunar skal viðureignin úrskurðuð því liði töpuð og það lið sem mætir skal spila til að fá stigin. Sekta skal það lið sem ekki mætir til leiks samkvæmt gjaldskrá KLÍ  Við þriðja brot verði liðinu vísað frá keppni og sektað samkvæmt gjaldskrá KLÍ. Önnur viðurlög er samkvæmt 18. grein.

 

10. grein: Frestun viður­eigna

Viðureignum verður ekki frestað nema veigamiklar ástæður liggi fyrir frestunarbeiðninni. Sækja þarf um frestun með minnst 5 sólarhringa fyrirvara, nema þegar um samgönguörðugleika og veikindi er að ræða.

Veigamiklar ástæður eru:

 1. Samgönguerfiðleikar vegna veðurs
 2. Veikindi
 3. Leikmaður/leikmenn eru fjarverandi á vegum KLÍ

 

Mótanefnd getur, þrátt fyrir ákvæði 1. mgr.,  veitt samþykki á breyttum leikdegi ef bæði lið eru því samþykk og hafa fundið nýjan leikdag annað hvort fyrir áætlaðan leikdag eða áður en næsta umferð fer fram.  Sækja verður um breytinguna með a.m.k. 5 sólarhringa fyrirvara fyrir áætlaðan leikdag eða umferðina sem leikurinn átti að fara fram í.

Ef lið ákveður að spila einungis skipað þremur liðsmönnum er þeim ekki veitt frestun vegna veikinda eða samgönguerfiðleika hjá einum leikmanni. 

Ekki er veitt frestun ef nægjanlega margir virkir leikmenn eru til að liðið nái að tefla fram löglega skipuðu liði. Löglega skipað lið telur  þrjá leikmenn.

Þau lið sem eru með skráða aðila í liðið sem ekki eru að spila að jafnaði, skulu tilkynna KLÍ hverjir teljast virkir leikmenn í upphafi leiktíðar.  Leiki óvirkur leikmaður telst hann virkur það sem eftir er tímabils.

Mótanefnd úrskurðar um fresti án tafar og tilkynnir fyrirliðum viðkomandi liða, svo og öðrum þeim sem málið kann að varða. Mótanefnd ákveður svo hvenær leika skuli frestuðu  viðureignina og tilkynnir viðkomandi liðum. Lið það sem sækir um frestunina ber allan aukakostnað af frestuninni. Leitast skal við að frestaði leikurinn sé leikinn fyrir næstu umferð. Ef leikurinn hefur ekki farið fram innan 4. vikna frá upphaflegum leikdegi skal leikurinn settur á af mótanefnd. Ekki er hægt að biðja um frestun á þeim leikdegi.

Ef frestun er vegna veikinda skal hún ákveðin og tilkynnt með a.m.k. 3 klst. fyrirvara.

Ef lið fær frestun, þá má það aðeins nota þá leikmenn, sem löglegir voru með liðinu, þegar leikurinn átti upphaflega að fara fram.

Síðasta umferð hverrar deildar skal fara fram á sama tíma.  Öllum öðrum leikjum skal lokið fyrir næstsíðustu umferð.

 

11. grein: Skipulag

Skipulag Ís­lands­móts liða skal vera í höndum móta­nefndar KLÍ. Mótanefnd skal sjá til þess að staða í deildum sé birt fyrir næstu umferð.

 

12. grein: Gjöld

Þátt­töku­gjald í Ís­lands­móti liða ákveður stjórn KLÍ fyrir hvert keppnis­tíma­bil og skal gjalddagi vera 1. nóvember og eindagi 1. desember og fer félagið strax í keppnisbann ef ekki hefur verið gengið frá greiðslum.

 

13. grein: Um keilu­lið

Keilu­lið sem til­kynnt er í deildar- og/eða bikar­keppni KLÍ, skal vera skipað a.m.k. fjórum leikmönnum. Allir liðs­menn skulu vera félags­bundnir og hafa keppnis­rétt með sama félagi. Einungis er heimilt að láta einn erlendan leikmann spila í einu. Erlendur leikmaður getur ekki leikið með liði eftir lokun félagaskipta 1. febrúar hafi hann ekki leikið með liðinu fyrir 1. febrúar. Lið skal velja sér fyrir­liða sem skal vera skráður leikmaður liðsins. Fyrir­liði kemur fram fyrir hönd liðsins og skal sjá um að leik­skýrslur þær sem liðið fær séu rétt út fylltar.

 

14. grein: Liða­skipti

Liða­skipti skulu fara fram samkvæmt Reglugerð KLÍ um félaga- og/eða liðaskipti.

 

15. grein: Vara­menn

Vara­maður skal leika í sömu rás­röð og maðurinn sem hann kemur inn ­á fyrir lék í. Vara­menn mega aðeins koma inn á í nýjum leik, þ.e. eftir að 1. eða 2. leik hefur verið lokið og áður en nýr leikur hefst.

 

16. grein: Fjar­veru­skor

Lið má ekki hefja viðureign með færri en þrjá leikmenn. Fjarvegurskor getur ekki unnið stig.

Ef leikmaður yfirgefur leik, skal fjarveruskor gilda út viðureignina, þ.e. hann fær 10% af fjarveruskori viðkomandi deildar fyrir hvern þann ramma sem eftir er, nema varamaður komi inn á í hans stað í næsta leik.

 

             1. deild karla:           140 stig                          1. deild kvenna:       120 stig

             2. deild karla:           130 stig                          2. deild kvenna:       110 stig

             3. deild karla:           120 stig

             4. deild karla:           110 stig

 

Leikir sem samanstanda að hluta til eða alveg af fjarveruskori verða ekki teknir með við útreikning á meðalskori. Í deildarkeppni KLÍ er liði ekki heimilt að nota fjarveruskor nema leikmaður sem hafið hefur leik yfirgefi hann.

 

17. grein: Réttur til verðlauna

Til að eiga kost á einstaklings­verð­launum sem veitt eru vegna meðaltals, þarf leik­maður að hafa lokið í það minnsta 21 leik í viðkomandi deild og þá eru úrslitakeppni og úrslitaleikir ekki taldir með.

Rétt til verðlauna, sem lið í heild vinnur til, hafa allir leikmenn liðsins sem hafa leikið fleiri en 21 leik í deildinni.

Sé jafnt eftir úr­slita­leik skulu leikmenn leika eitt upphafskast og ræður pinnafall úrslitum. Ef enn er jafnt bætist við eitt upphafskast í viðbót þar til úrslit liggja fyrir.

Skor sem nást í úr­slita­leikjum eru ekki tekin með við út­reikning á meðal­tali né reiknuð með á lista yfir hæstu skor í leik eða seríu í mótinu.

Séu lið jöfn að stigum eftir að keppni lýkur, skal hærra pinna­fall ráða.

 

Eftirtalin verðlaun eru veitt í deildarkeppni:

 1. 1., 2. og 3. sæti liða í deildum
 2. Hæsti leikur, hæsta sería og hæsta meðaltal einstaklings
 3. Hæsti leikur, hæsta sería og hæsta meðaltal liðs.
 4. Deildarmeistari  –  ef við á.
 5. Stjörnuskjöldur  –  fyrir flestar stjörnur liðs að meðaltali.
 6. Felluverðlaun  –  fyrir flestar fellur einstaklings að meðaltali.
 7. Framfaraverðlaun  í hverri deild  – sá einstaklingur sem tekur mestum framförum (hækkun meðaltals) á milli ára. Leikjafjöldi fyrra árs sé a.m.k. 21.
 8. Stigameistari deildar, fyrir flest stig að meðaltali.

 

18. grein

Lið dregur sig úr, er vísað úr eða hættir keppni

 

Dragi lið sig úr keppni á tímabilinu 15. maí til 31. júlí greiðir félagið sekt samkvæmt gjaldskrá KLÍ. Dragi lið sig úr keppni frá 1. ágúst til upphafs keppnistímabilsins greiðir félagið fullt þátttökugjald. Ef lið dregur sig úr keppni eftir að keppnistímabilið er hafið greiðir félag liðsins sekt samkvæmt gjaldskrá KLÍ. Þá eru stig þess og skor þurrkuð út. Mótherjar sem eiga leiki gegn liðinu sem vísar er úr keppni þurfa að spila sína leiki á áður auglýstum leiktíma þó svo að mótherjanum hafi verið vísað úr keppni.

 

Liðið fer í leikbann það sem eftir er keppnistímabilsins og ef liðið hefur keppni aftur keppnistímabilið á eftir skal það byrja í neðstu deild.

 

Það lið sem dregur sig úr keppni endar neðst í viðkomandi deild.

 

19. grein: Kærufrestur

Kærufrestur í Íslandsmóti liða er 7 dagar.

 

Breytt  á formannafundi 11. apríl 2012

Breytt  á formannafundi 1. maí 2013

Breytt á þingi KLÍ 16. maí 2013

Breytt á þingi KLÍ 27. maí 2014

Breytt á formannafundi 19. júní 2014

Breytt á formannafundi 16.apríl 2015

Og breytt á 22. Þingi KLÍ þann 05.05.2015

Breytt á formannafundi 01. September 2015

Breytt á formannafundi 28. april 2016

Breytt á 24. Þingi KLÍ þann 22. Maí 2017